Ч. Айтматов — дүйнөлүк доошу бар талант

Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына  карата С.Нааматов атындагы НМУнун  Ж.М.Саалаев атындагы Илимий китепкананын №1 окуу залында «Чыңгыз  Айтматов — дүйнөлүк доошу бар талант” аттуу китеп көргөзмө уюштурулду. Ошондой  эле, ай сайын Ч.Айтматовдун чыгармаларын угуза окуу иш-чарасы өткөрүлүп жатат. Анда Ч. Айтматовдун чыгармаларын окурмандар менен бирге окуу, чыгарманын максатын, андагы окуяларды талкулоо, катышуучулардын ой-пикирлерин угуу болуп турат.  Урматтуу мугалимдер, студенттер жана жалпы окурмандар окуу залга  келип китеп көргөзмө  менен таанышып маалымат алып, угуза окуу иш-чарасына келип катышыңыздар.

Угуза окуу иш-чарасы 2018- жылдын февраль айынан баштап жыл аягына чейин ар бир айда  төмөнкү график боюнча өтүлүп турат. Келип  катышып кетиңиздер.

Ж.Саалаев атындагы илимий китепкана  НМУнун студенттери   үчүн

Ч.Айтматовдун чыгармалары боюнча угуза окуулар:

Аталышы

Мөөнөтү Жооптуулар
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

 

“Кылым карытар бир күн

 “Жамийла”

“Саманчынын жолу”

“Когда падают горы”

“Эрте жаздагы турналар”

“Биринчи мугалим”

“Ак кеме”

“Кызыл алма”

“Атадан калган туяк”

“Гулсарат”

“Бетме-бет”

“Кыямат”

“Кассандра тамгасы”

 

 

Февраль

Февраль

Март

Март

Март

Апрель

Апрель

Май

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

 

Бектурова Р.

Токтогулова Г.

Айнакулова Ф.

Медербекова Ж.

Суранчиева М.

Рысбекова А.

Сартова Ж.

Бабаева Н.

Умоткулова Н.

Токонова А.

Айнакулова Ф.

Акунбаева Н.

Бектурова Р.